Registrácia

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa (vyplňte, ak sa líši od fakturačnej adresy alebo ste vybrali dopravu poštou - balík na poštu)
Vyplňte, ak dodacia adresa je adresa do Vášho zamestnania
Kontaktné informácie
{Podmienky}


Po overení Vami zadaných údajov Vám budú obratom poštou zaslané prihlasovacie meno a heslo, na adresu sídla (miesta podnikania) uvedeného vo Vašom živnostenskom liste (výpise z obchodného registra). V prípade, že už ste naším zákaznikom, bude Vám prihlasovacie meno a heslo zaslané e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa (vyplňte, ak sa líši od fakturačnej adresy)
Kontaktné informácie
{Podmienky}