Duotex

Registrácia

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Vyplňte, ak dodacia adresa je adresa do Vášho zamestnania
Kontaktné informácie
Zadajte v medzinárodnom formáte (napr. číslo 0901 123 456 zadajte ako +421901123456)
Podmienky

Po overení Vami zadaných údajov Vám budú obratom poštou zaslané prihlasovacie meno a heslo, na adresu sídla (miesta podnikania) uvedeného vo Vašom živnostenskom liste (výpise z obchodného registra). V prípade, že už ste naším zákaznikom, bude Vám prihlasovacie meno a heslo zaslané e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Kontaktné informácie
Podmienky