Duotex

Registrácia

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Vyplňte, ak dodacia adresa je adresa do Vášho zamestnania
Kontaktné informácie
Podmienky

Po overení Vami zadaných údajov Vám budú obratom poštou zaslané prihlasovacie meno a heslo, na adresu sídla (miesta podnikania) uvedeného vo Vašom živnostenskom liste (výpise z obchodného registra). V prípade, že už ste naším zákaznikom, bude Vám prihlasovacie meno a heslo zaslané e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Základné informácie
Fakturačná adresa
Dodacia adresa
Kontaktné informácie
Podmienky